DUYURU

ÇARŞAMBA SOHBETİ

Tarihçi-Yazar Dr. Sait Başer, 14 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 17.00’de vakfın Sultanahmet’teki merkez binası konferans salonunda “Medeniyetin Sur-u İsrafil’i: Yahya Kemal” konulu bir konuşma yapacak.Tarihçi-Yazar Dr. Sait Başer, 14 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 17.00’de vakfın Sultanahmet’teki merkez binası konferans salonunda “Medeniyetin Sur-u İsrafil’i: Yahya Kemal” konulu bir konuşma yapacak.

Programa ilginizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Dr. SAİT BAŞER Kimdir?

Edebiyat ve kültür tarihi araştırmacısı. 4 Aralık 1957, İleğil köyü / Yalvaç / İsparta doğumlu. İstanbul Sağmalcılar Lisesi ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1982) mezunu. Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans yaptı (1984). Doktora çalışmasını 1996'da aynı yerde tamamladı. Doktora tezi: "Yahya Kemal'e Göre Türk Kimliği ve Görüşlerinin Kamuoyundaki Yansımalan". 1998'de Avrasya Vakfı Türk Düşüncesine Hizmet Ödülü aldı. Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü.

Makalelerini; Türk Edebiyatı, Kültür Dünyası, Doğu Türkistan'ın Sesi, Türk Yurdu gibi dergilerde yayımladı. 1984-1994 yılları arası Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfının neşriyat müdürlüğünü yaparak, vakfın yayın organı Kubbealtı Akademi Mecmuasının yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. Nihad Sami Banarlı külliyatını hazırladı. Türk kültürü tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır. İstanbul Türk Ocağı genel sekreteridir.

ESERLERİ:

Ekrem Hakkı Ayverdi - Makaleler (yay. haz. 1984),

Türk Münevverinin Müşterek Fikir ve İman Zemini (editör olarak, 1988),

Kutadgu Biligde Kut ve Töre (1990; Kutadgu Bilig'de Kut ve Töreden Sevgi Toplumuna adıyla, ilaveli 2. bas., 1995),

Gök Tanrı'nın Sıfatlarına Esmaü'l-Hüsna Açısından Bakış (1991),

Yahya Kemal'de Türk Müslümanlığı (1998),

Nihat Sami Banarlı Külliyatı (yay.haz., Banarlı'nın 8 eseri).

KAYNAKÇA: Arslan Tekin / Edebiyatımızda İsimler ve Terimler (2.bas. 1999), Günümüz Türkiyesinde Kim Kimdir (2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007).

 VİDEOLAR
FOTOĞRAF GALERİSİ
VAKIF TOPLANTILARI
XD CINEMA
EDEBİYAT KIRAATHANESİ
Üyeleri arasında Celâl Bayar, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Prof. Dr. Muharrem Ergin, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Ahmet Aydın Bolak, Ali Naili Erdem, Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu, Prof. Dr. Sabahattin Zaim gibi ülkemizin değerli şahsiyetlerinin yer aldığı Türk Edebiyatı Vakfı, Ahmet Kabaklı'nın girişimiyle 1978 yılında kuruldu.

KİTAPLARIMIZI SATIN ALMAK İÇİN

www.kitapyurdu.com

www.kitapyurdu.eu

www.idefix.com

Başa Dön