DUYURU

ÇARŞAMBA SOHBETİ: TÜRKİYE’DE ONTİK KİMLİKLER VE SEBEP OLDUĞU SOSYAL MESELELERTürk Edebiyatı Vakfı’nın bu haftaki Çarşamba Sohbeti’nde, Dr. Sait Başer, “Türkiye’de Ontik Kimlikler ve Sebep Olduğu Sosyal Meseleler” başlıklı bir konuşma yapacak.

 

Sait Başer Kimdir?

(4 Aralık 1957- ) Yazar, araştırmacı.

Isparta-Yalvaç’ın İleği köyünde doğdu. İstanbul Sağmalcılar Lisesini bitirdi. Üç yıl Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde yüksek öğrenimini tamamladı(1982). “Yahya Kemal’e Göre Türk Kimliği ve Görüşlerinin Kamuoyundaki Yansımaları” konulu teziyle doktor oldu(1996). Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı. 1984-1994 yıllarında Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’nın neşriyat müdürlüğünü yürüttü. Kubbealtı Akademi Mecmuası’nın Yazı İşleri Müdürü idi.

Türk kültür ve inanç tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınır. Türk Edebiyatı, Türk Yurdu, Doğu Türkistan’ın Sesi, Kültür Dünyası dergilerinde yazdı.

Nihad Sami Banarlı külliyatını hazırladı.

ESERLERİ

Ekrem Hakkı Ayverdi – Makaleler (1984)

Türk Münevverinin Müşterek Fikir ve İman Zemini (1988)

Gök Tanrı’nın Sıfatlarına Esmaü’l-Hüsna Açısından Bakış (1991. 2011 yılında yeniden basıldı)

Kutadgu Bilig’de Kut ve Töre (1995. 2011 yılında yeniden basıldı)

Yahya Kemal’de Türk Müslümanlığı (1998. 2011 yılında yeniden basıldı)

Toplumsal Aklı Anlamak (2006. 2011 yılında yeniden basıldı)

Türk İnanma ve Anlama Modeline Dair (2011)

 

ÖĞRENİM DURUMU

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fak.,Tarih Bölümü, Umûmî Türk Târihi Kürsüsü, İstanbul, 1982.

 

Sertifikalar:

1- Türk-İslâm Felsefesi Târihi, 1981.

2- Ortaçağ Târihi, 1981,

3- Osmanlı Medeniyeti ve Müesseseleri Târihi, 1981.

Lisans Tezi: Esmâü’l-Hüsnâ’ya Göre Eski Türk Dinindeki Tanrı’nın Vasıfları, Danışman: Prof.Dr. İbrâhim KAFESOĞLU.

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, İstanbul, 1984.

Yüksek Lisans Tezi: Kutadgu Bilig’de Kut ve Töre, Danışman: Doç.Dr. Mehmet SARAY.

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, İstanbul, 1996.

Doktora Tezi: Yahyâ Kemal’e Göre Türk Kimliği ve Görüşlerinin Kamuoyundaki Yansımaları, Danışman: Prof.Dr. Durali YILMAZ.

İŞ DENEYİMİ

· Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Neşriyat Müdürü,İstanbul-Beyazıt,1984-1993.

· “Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı”, Hazırlayan: Cebrâil ÇİLESİZ Zaman İstanbul, 15.10.1988.,

· “Kendi Çizgisinde, hep zirvede Kalmayı Başardı (Tarık Buğra Hak.)”, Hazırlayan: Osman AKKUŞAK, Zaman, İstanbul, 04.02.1993

· Kubbealtı Akademi Mecmuası Yazı işleri Müdürü, İstanbul-Çemberlitaş,Ocak 1986-Ekim 1993..

· İstanbul Fetih Cemiyeti- İstanbul Enstitüsü- Yahyâ Kemal Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul, 1987-1993.

Medya ve Literatürdeki Yansımaları:

· “Kostantiniyye Haberleri’ne Son”, Hazırlayan:M. Ali EREN, Zaman, İstanbul 14.02.1991.,

· Seyran İktisâdî İşletmesi Genel Müdürü, İstanbul-Beyazıt, 1991-1993 Medya ve Literatürdeki Yansımaları:

· AYVAZOĞLU, Beşir, “Bir Rüyâdan Arta kalan”, Türkiye, İstanbul, 10.02.1992.

· ÇOKYİĞİT, Coşkun, “En Çok Satan Kitaplar”, Türkiye, İstanbul, 25.06.1993.

· Seyran Kitap, Kültür- Sanat –Organizasyon Ltd. Şti. Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul-Beşiktaş, 1994-1997.

· EROL, Aydil, “ Seyran’a Gelin”, Kurultay, İstanbul, 03.01.1997.

· İstanbul Türk Ocakları Genel Sekreterliği, İstanbul-Çemberlitaş, 1997-1998

· Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fak.Öğretim Üyesi, 1998

· Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fak. İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı, 1999-2001

· Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeliği 2001

· Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Felsefe Bölüm Başkan Yardımcılığı 2001

· Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Felsefe Bölümü Türk-İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı 2001

· Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı 2002-2003

 

VERDİĞİ DERSLER

 

Lisans

 

Türk Kültürü ve Tarihi

Uygarlık Tarihi

İlk Çağ Tarihi

Sosyal Bilimlere Giriş

Felsefeye Giriş

Çağdaş Dünya Sorunları

Dil ve Kültür

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

İslam Öncesi Türk Düşüncesi

Kaynak Metin Okuma ve Anlama-1

Eski Çin ve Hint Düşüncesi

Uzak Doğu Düşünce Hareketleri

Türk Tarihi ve Kültürü

Türk Kültür Tarihi

 

Yüksek Lisans

 

Eğitimin Felsefî ve Sosyal Temelleri

Türk Eğitim Târihi

Tarih Felsefesi

İslâm Öncesi Türk Düşünce TarihiVİDEOLAR
FOTOĞRAF GALERİSİ
VAKIF TOPLANTILARI
XD CINEMA
EDEBİYAT KIRAATHANESİ
Üyeleri arasında Celâl Bayar, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Prof. Dr. Muharrem Ergin, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Ahmet Aydın Bolak, Ali Naili Erdem, Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu, Prof. Dr. Sabahattin Zaim gibi ülkemizin değerli şahsiyetlerinin yer aldığı Türk Edebiyatı Vakfı, Ahmet Kabaklı'nın girişimiyle 1978 yılında kuruldu.

KİTAPLARIMIZI SATIN ALMAK İÇİN

www.kitapyurdu.com

www.kitapyurdu.eu

www.idefix.com

Başa Dön