DUYURU

“Endülüs’te İslâm” Türkçe’de“Endülüs’te İslâm” üst başlığını ve “Düşüncenin Başkenti Kurtuba” alt başlığını taşıyan eser, Endülüs İslâm Medeniyeti konusunda şimdiye kadar gündeme getirilmemiş çok çarpıcı bilgiler içeriyor.

Batı’da Rönesans ve Reform’un gerçekleşmesini sağlayan, Batı insanını Ortaçağ karanlığından kurtaran Endülüs’ü yazar çok, hem de pek çok farklı bir bakış açısıyla ele alıyor. Garaudy Endülüs İslâm felsefesini ve kültürünü yepyeni bir açıdan derinlemesine inceliyor ve bu sahada ilk ve tek olma özelliğine sahip bir esere imza atıyor.

Kitapta şu tarihî gerçeklere dikkat çekiliyor:

Batı’da deneysel bilimin kurucu olarak bilinen Roger Bacon deneysel bilim metotlarını Endülüs’te öğrendi.

Daniel Defoe’nun Robinson Crusoe’nun ilham kaynağı olan Hayy İbn Yakzan Endülüs’te yazıldı.

İkinci Sylvestre adıyla papa olan kişi tahsilini Endülüs’te yaptı.

Yahudi şeriatını yeniden düzenleyen ve Hz. Musa’dan sonra gelen İkinci Musa diye bilinen Maimonides (Musa İbn Meymûn) Endülüs üniversitelerinde yetişti.

Dâhi İslâm düşünürleri İbn Rüşd, İbn Hazm, İbn Arabî gibi pek çok isim Endülüs’te eğitim gördü.

Roger Garaudy bu eşsiz eserinde şu sorulara da cevap veriyor:

Efsaneleşmiş Endülüs neden tarihten silindi?

Batı’yı aydınlığa kavuşturan o İslâm medeniyeti niçin yok olup gitti?

Düşüncenin başkenti Kurtuba’ya ne oldu?

İnsanlığın hakiki Rönesans’ı Endülüs’te doğacakken neden gerçekleşmedi?

Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları arasında çıkan ve Cemal Aydın tarafından tercüme edilen eser, Endülüs hakkında aydınlarımızı yeniden kafa yorduracak ve düşündürtecek bir felsefî eser.

Şimdiye kadar hiçbir tarihçinin, yazar ve araştırmacının bakmadığı geniş bir perspektiften Endülüs’e bakıp değerlendiren bu kitap, çok konuşulacak ve çok tartışılacak özgün bir inceleme niteliği taşıyor.

STAR GAZETESİVİDEOLAR
FOTOĞRAF GALERİSİ
VAKIF TOPLANTILARI
XD CINEMA
EDEBİYAT KIRAATHANESİ
Üyeleri arasında Celâl Bayar, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Prof. Dr. Muharrem Ergin, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Ahmet Aydın Bolak, Ali Naili Erdem, Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu, Prof. Dr. Sabahattin Zaim gibi ülkemizin değerli şahsiyetlerinin yer aldığı Türk Edebiyatı Vakfı, Ahmet Kabaklı'nın girişimiyle 1978 yılında kuruldu.

KİTAPLARIMIZI SATIN ALMAK İÇİN

www.kitapyurdu.com

www.kitapyurdu.eu

www.idefix.com

Başa Dön