DUYURU

ÇARŞAMBA SOHBETİ: İSTANBUL FOLKLORUNDA HIDIRELLEZTürk Edebiyatı Vakfı’nın bu haftaki Çarşamba Sohbeti’nde, Doç. Dr. Ferhat Aslan , “İstanbul Folklorunda Hıdırellez” başlıklı bir konuşma yapacak.

 

FERHAT ASLAN KİMDİR?

9 Şubat 1977 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1994’te İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. 1998 yılında mezun oldu. Aynı yıl Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Zeytinburnu Çiftlik İlköğretim Okulu’nda Türkçe öğretmeni olarak görev yaptı.

Yine 1998’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı.

1999 yılında İstanbul Üniversitesi’ne, Türkçe Öğretim Görevlisi olarak atandı.

2001’de vatani görevini “Diyarbakır Mehmetçik Dershanesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni” olarak yaptı.

2002 yılında Prof. Dr. Şeyma Güngör danışmanlığında hazırladığı “Kars Yöresi Âşıklarında Usta-Çırak İlişkileri” adlı teziyle yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamladı.

2000–2005 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Dil Merkezi’nde Rusya, Rostov Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencilerine “Türkçe Öğretimi, Türk Kültürü ve İstanbul’un Kültürel Hayatı” ile ilgili dersler verdi.

2001–2005 yılları arasında MEB, TİKA ve İstanbul Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği Türkçe Öğretimi, Türk Kültürünü ve Türk Milli Eğitim Sistemini Tanıtma Seminerleri’nde Türkçe Öğretimi ve Türk Dünyasının Ortak Motifleri üzerine seminerler verdi.

2006 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2006 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları, İSMEK’te Diksiyon, Etkili İletişim ve Beden Dili üzerine seminerler verdi.

03 Aralık 2009’da savunmasını yaptığı “Ayasofya Efsaneleri Tespit-İnceleme” adlı doktora tez çalışması oy birliğiyle kabul edildi ve “Halk Edebiyatı Doktoru (Ph. D.)” unvanını aldı.

12 Ocak 2010 tarihinde İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak göreve başladı.

Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türk Halkbilimi, Türk Halk Edebiyatı, Türk Mitolojisi, İstanbul Folkloru, İstanbul’un Sözlü Kültürü, İstanbul Efsaneleri, İstanbul’la İlgili Menkıbeler, Âşıklık Geleneği, vb. alanlarda çalışmalar yapmakta olan Ferhat Aslan evli ve bir çocuk babasıdır.

BİLİMSEL YAYIN VE ÇALIŞMALAR

A-   TEZ ÇALIŞMALARI

Yüksek Lisans    : Aslan, Ferhat; Kars Yöresi Âşıklarında Usta-Çırak İlişkileri, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı, İstanbul 2002.

Doktora : Aslan, Ferhat; Ayasofya Efsaneleri Tespit-İnceleme, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı, İstanbul 2009.

B-   BİLİMSEL YAYINLARI

KİTAPLAR:

1. Halid Ziya Uşaklıgil, Mensur Şiirler / Mezardan Sesler, Çevriyazı, Günümüz Türkçesi ve Notlarla Yayına Hazırlayan: Ferhat Aslan, Özgür Yayınları, İstanbul, 2002.

2. Halid Ziya Uşaklıgil, Küçük Fıkralar, Çevriyazı, Günümüz Türkçesi, Notlar ve Sözlükle Yayına Hazırlayan: Ferhat Aslan, Özgür Yayınları, İstanbul, 2004.    

 3. Halid Ziya Uşaklıgil, İzmir Hikâyeleri, Yayına Hazırlayan: Ferhat Aslan, Özgür Yayınları, İstanbul, 2005.

 4. Ahmed Midhat Efendi, Felâtun Bey İle Râkım Efendi, Çevriyazı, Notlar ve Sözlükle Yayına Hazırlayan: Ferhat Aslan, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2006.

 5. Şemseddin Sâmi, Ta’aşşuk-ı Talat ve Fitnat, Çevriyazı, Notlar ve Sözlükle Yayına Hazırlayan: Ferhat Aslan, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2006.

6. Kerem İle Aslı Hikâyesi, Çevriyazı, Notlar ve Sözlükle Yayına Hazırlayan: Ferhat Aslan, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2006.

 7. Ziya Gökalp, Altın Işık, Çevriyazı, Notlar ve Sözlükle Yayına Hazırlayan: Ferhat Aslan, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2006.

8. Liseler İçin Ömer Seyfettin’den Seçme Hikâyeler, Yayına Hazırlayan: Ferhat Aslan, Özgür Yayınları, İstanbul, 2006.

 9. Aslan, Ferhat; Türk Kültüründe Su, (Dr. İbrahim Akış ile Birlikte), Manavgat Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, 2007.

10. Aslan, Ferhat; Türk Dünyası İçin Temel Türkçe Alıştırma Kitabı – 1 (Dr. İbrahim Akış ile Birlikte), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2008 İstanbul.

 11. Aslan, Ferhat; Türk Dünyası İçin Orta Türkçe Alıştırma Kitabı – 2 (Dr.İbrahim Akış ile Birlikte), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2008 İstanbul.

12. Aslan, Ferhat; Türk Dünyası İçin İleri Türkçe Alıştırma ve Seçme Metinler Kitabı 3 (Dr. İbrahim Akış ile Birlikte), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2008 İstanbul.

 13. Aslan, Ferhat; Tılsımlı Şehir İstanbul, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Yayınları, İstanbul, 2008. (İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürlüğü’nün, Venedik Belediyesi işbirliğiyle MED-PACT programına yönelik olarak “ARCHIMEDES” (Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilir, Yenilikçi Akdeniz Ekonomik İşbirliği) projesi kapsamında hazırlanmıştır.)

14. Aslan, Ferhat; Efsane Şehir İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011. (“İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri 2011 Projesi” kapsamında hazırlanmıştır.)

15. Aslan, Ferhat; İstanbul’un 100 Efsanesi, İBB Yayınları, İstanbul, 2010. (İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 2010 Avrupa Kültür Başkenti işbirliğiyle “İstanbul’un Yüzleri” Projesi kapsamında hazırlanmıştır.)

16. Aslan, Ferhat; Ayasofya Efsaneleri, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yayınları, Kültür Sanat Basımevi, İstanbul, 2011.

17. Aslan, Ferhat; Myths of Hagia Sophia, Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency Publications, Culture and Arts Press, Istanbul, 2011.

18. Aslan, Ferhat (Yayına Hazırlayan), Doğumunun 110. Yılında Ahmet Kutsi Tecer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul, 2011.

MAKALELER:

1. Aslan, Ferhat; “Pertev Naili Boratav ve Arşivi Üzerine”,  Cumhuriyet Kitap Dergisi, S. 735, s. 16 – 20.

2. Aslan, Ferhat; “Türk Destanlarında Su Motifi”, Türk Kültüründe Su, Manavgat Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, 2007, s. 75-98.

 3. Aslan, Ferhat; “Kars Yöresi Âşıklık Geleneğinin Usta – Çırak Geleneği Bakımından Değerlendirilmesi” Türk Dili Ve Edebiyatı Dergisi,  İstanbul, 2007, Sayı: XXXVI, s. 41-78.

 4. Aslan, Ferhat; “Mahmud Paşa Menkıbesi Üzerinde Dil Bilimsel ve Halk Bilimsel Bir İnceleme” (Yard. Doç. Dr. Enfel Doğan ile Birlikte),  Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi,  İstanbul, 2010, Cilt: 39. Sayı: 39 (2008), s 47-102.

5. Aslan, Ferhat; “Süleymaniye Camii Efsaneleri”, Akademik Araştırmalar Dergisi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul Özel Sayısı, Kasım 2010-Nisan 2011, Yıl: 12, Sayı: 47-48, Cilt: I, s. 333-352.

6. Aslan, Ferhat; “Ayasofya Efsanelerine Kaynak Olması Bakımından Eski Harfli Türkçe Yazmalar”, Ayasofya Müzesi Yılığı, No: 13, İstanbul, 2010, s. 257-270.

7. Aslan, Ferhat; “Efsanelerin Ayasofya’sı”, Türk Edebiyatı, Sayı: 446, İstanbul,Aralık 2010, s. 28-34.

8. Aslan, Ferhat; “Sanal Kültür Ortamında Güncellenen Nasreddin Hoca Fıkraları“, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/4 (Türk Halk Biliminde Dün-Bugün-Yarın), Fall 2011, www.turkishstudies.net, p. 39-60.

KİTAP TANITIM VE ELEŞTİRİLERİ:

1. Aslan, Ferhat; “Dr. Şeyma Güngör, Türk Halk Edebiyatına Dair”, Çantay Yayınları, İstanbul, 2006. VIII+198 s.” İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. XXXV, İstanbul 2006, s. 283-285.

2. Aslan, Ferhat; “Dr. Abdulkadir Emeksiz, İstanbul Mânileri”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul, 2007, 191 s.” İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. XXXVII, İstanbul 2006.

ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER:

1.  Aslan, Ferhat; “Âşık Edebiyatı “Usta-Çırak Geleneği” İle Geleneksel Osmanlı Türk Müziği “Meşk Usûlü”nün Karşılaştırılması” 38. ICANAS, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, 10–15 Eylül 2007.

2. Aslan, Ferhat; “Tarihi Yarımada’nın Kuruluş Efsaneleri”, Uluslararası Tarihi Yarımada Sempozyumu, İstanbul, 13–15 Haziran 2008.

3.  Aslan, Ferhat; “Efsanelerin Çocuk Eğitimindeki Önemi”, Türk Halkları Çocuk Edebiyatı Uluslararası Kongresi, Bakü, Azerbaycan, 13 – 15 Kasım 2008.

4. Aslan, Ferhat; “Ayasofya Etrafında Efsanelerin Teşekkül Etme Sebepleri”, II. Türk Dünyası Uluslararası Kültür Kongresi,  İzmir, Türkiye, 19-25 Nisan 2010.

PANEL-KONUŞMA:

1.    Aslan, Ferhat; “Nevruzun Mitolojik Kaynakları”, İstanbul Valiliği Nevruz Şöleni Programı, Türk Edebiyatı Vakfı Konferans Salonu, 22 Mart 2006.

2.                  Aslan, Ferhat; “Nasrettin Hoca’nın Hayatı”, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu, 15 Nisan 2008.

 3.  Aslan, Ferhat; “Âşıklar Gecesi” Hazırlayan ve Sunan: Ferhat Aslan, Katılımcı Âşıklar: (Ahmet Poyrazoğlu, Orhan Üstündağ, Fikret Ünal), Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, 9 Şubat 2010.

4. Aslan, Ferhat; “Efsaneleriyle İstanbul’un Fethi” Halkalı Kültür ve Sanat Merkezi, 13 Mayıs 2010.

5. Doğumunun 110. Yılında Ahmet Kutsi Tecer, Düzenleyen: Ferhat Aslan

SEMİNERLER

1. “Türkçe Öğretimi“, İ.Ü. Yabancı Diller Bölümü, Rostov Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğrencilerine, 05 –31 Temmuz 2002.

2. “Türkçe Öğretimi“, İ.Ü. Yabancı Diller Bölümü, Rostov Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğrencilerine, 01 Temmuz – 15 Temmuz 2003.

3. “Türkçe Öğretimi“, İ.Ü. Yabancı Diller Bölümü, Rostov Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğrencilerine, 01 Temmuz – 15 Temmuz 2004.

4. “Türkçe Öğretimi ve Türk Dünyasının Ortak Motifleri“, (06 Temmuz  – 09 Ağustos 2002’de MEB, TİKA ve İstanbul Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği Türkçe Öğretimi, Türk Kültürünü ve Türk Milli Eğitim Sistemini Tanıtma Seminerleri.

5. “Türkçe Öğretimi ve Türk Dünyasının Ortak Motifleri“, (30 Haziran – 26 Temmuz 2003’te MEB, TİKA ve İstanbul Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği Türkçe Öğretimi, Türk Kültürünü ve Türk Milli Eğitim Sistemini Tanıtma Seminerleri.

6. “Türkçe Öğretimi ve Türk Dünyasının Ortak Motifleri“, (11 Temmuz – 5 Ağustos 2005’te MEB, TİKA ve İstanbul Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği Türkçe Öğretimi, Türk Kültürünü ve Türk Milli Eğitim Sistemini Tanıtma Seminerleri.

7.  Aslan, Ferhat; “İstanbul Efsaneleri” İBB, Atatürk Kitaplığı-Türk Edebiyatı Vakfı, Ayda Bir Kez Olmak Üzere 2010-2011-2012 Yıllarını Kapsamaktadır.

8. “Hikâyeleriyle Türkiye’nin Türküleri” (Abdulkadir Emeksiz ile birlikte) Hazırlanan Program Ayda Bir Kez Olmak Üzere 2008-2010 Yıllarında Yapılmıştır.

Devam Eden Çalışmaları:

1. İstanbul Efsaneleri (Baskıda).

2. Ziya Gökalp’ın Bütün Eserleri (Yazıları), Yapı Kredi Yayınları, (Yrd. Doç. Dr. Murat A. Karavelioğlu, Yrd. Doç. Dr. Enfel Doğan ve Arş. Gör. Fatih Kemik ile birlikte) 

3. Ziya Gökalp’ın Eski Türk İnançları İle İlgili Makaleleri (Baskıda).

VERDİĞİ DERSLER:

İstanbul Folkloru (Doktora)

Türk Halk Nesri Tahlilleri I (Doktora)

Türk Halk Edebiyatında Tür Tasnifleri ve Problemleri (Yüksek Lisans)

İstanbul Halk Edebiyatı (Yüksek Lisans)

Türk Halk Şiiri Tahlilleri II (Yüksek Lisans)

Mitoloji-Efsane (Lisans)

Türk Mitolojisi (Lisans)

Türk Halk Edebiyatında Efsane (Lisans)

Türk Halk Edebiyatına Giriş (Lisans)

Âşık Edebiyatı (Lisans)

YÖNETMEKTE OLDUĞU TEZLER:

Yüksek Lisans:

1. Meliha Kılıç: Metin ve İcra Bağlamında İstanbul Türkülerinin İncelenmesi.

2. Gizem Ünsal: Mani Fasıllarını İçeren Eserlerin Folklorik Bakımdan Değerlendirilmesi. (Bitti)

3. Fulya Alıç: Halk Hikâyeciliğinin Yeni İcra Ortamı Olarak Sinema ve Sinemaya Uyarlanan Türk Halk Hikâyeleri. (Bitti)

4. Ümmet Ünal: Niyazi Ahmet Banoğlu’nun Eserlerinde İstanbul Folkloru.

5. Şule Yaver: Hızır Üzerine 1928-2010 Yılları Arasında Yazılmış Yayınların Açıklamalı Bibliyografyası.

6. Ahmet M. Kesmeci: Masalların Yeni İcra Ortamı Olarak İnternet Siteleri

7. Ayşenur İkiz: Galibilik Tarikatı Etrafında Oluşan Folklorik Unsurlar

8. Sema Aktürk: Türkiye’de Hıdrellez Kutlamaları Üzerine Halkbilimsel Bir Araştırma

9. Murat Karaca: Türk Efsaneleri ile İlgili Kitapların Açıklamalı Bibliyografyası (1928-2011)

Doktora:

1. Oğuz Erdoğan: Aziz Mahmut Hüdayi’nin Hayatı ve Türbesi Etrafında Teşekkül Eden Folklorik Unsurların Değerlendirilmesi.

2. Nursaule Akhatova: Kazak Halk Edebiyatında Şeşendik Geleneği Ve Bu Gelenek İçerisinde Sırım Datoğlu’nun Yeri.

 3. Nezire Gamze Ilıcak: Son Dönem Türk Romanında Halk Kültürü ve Halk Edebiyatı Unsurlarının Tesbiti ve İncelenmesi

ÇALIŞMA ALANLARI:

Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türk Halkbilimi, Türk Halk Edebiyatı, Türk Mitolojisi, İstanbul Folkloru, İstanbul’un Sözlü Kültürü, İstanbul Efsaneleri, İstanbul’la İlgili Menkıbeler, Âşık Edebiyatı, İstanbul Âşıklık Geleneği.

 

Giriş serbesttir.

Başlama saati: 17.00

Yer: Türk Edebiyatı Vakfı/Sultanahmet

Tel: 0212 526 16 15 / 527 50 32

 VİDEOLAR
FOTOĞRAF GALERİSİ
VAKIF TOPLANTILARI
XD CINEMA
EDEBİYAT KIRAATHANESİ
Üyeleri arasında Celâl Bayar, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Prof. Dr. Muharrem Ergin, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Ahmet Aydın Bolak, Ali Naili Erdem, Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu, Prof. Dr. Sabahattin Zaim gibi ülkemizin değerli şahsiyetlerinin yer aldığı Türk Edebiyatı Vakfı, Ahmet Kabaklı'nın girişimiyle 1978 yılında kuruldu.

KİTAPLARIMIZI SATIN ALMAK İÇİN

www.kitapyurdu.com

www.kitapyurdu.eu

www.idefix.com

Başa Dön