DUYURU

Sultan Abdülhamid'in bilinmeyenleriİstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. yayınlarından olan Dr. Vahid Çabuk'un kaleme aldığı “Sultan II. Abdülhamid” isimli kitabı, “Vahid Çabuk Kitaplığı”ndaki ilk eser olarak çıktı. Kültür-Medeniyet Serisi'nden çıkan kitap, döneminde ve sonrasında çeşitli tartışmaların, algıların, övgü ve ithamların merkezinde yer alan Sultan II. Abdülhamid'i bugünden anlamak ve objektif değerlendirmek amacıyla yayımlandı. Eser, Sultan II. Abdülhamid'in doğumu, şehzadeliği, tahta çıkışı ve I. Meşrutiyet'i ilan etmesiyle başlıyor. Onun döneminde olan bütün hadiseleri ele alıyor.

Kitap, 93 Harbi olarak da bilinen Osmanlı-Rus Savaşını, meclisin kapatılmasını, Berlin Antlaşmasını, Tunus'un ve Mısır'ın işgalini konu ediniyor. Ermeni meselesine de değinen kitap, Abdülhamid'in büyük askeri başarısı Türk-Yunan Savaşı, Bağdat demir yolları meselesi, Balkanlar ve Ortadoğu'da yaşanan çekişmelerden bahsediyor. Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilme sürecinde, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ortaya çıkışı, II. Meşrutiyetin ilanı ve sonrasındaki 31 Mart hadisesine de geniş yer ayıran eser, sultanın şahsiyetine, ailesine ve hayratına da bir bölüm ayırmış. Son bölümde ise Sultan Abdülhamid'in gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki devletlere karşı takip ettiği politikalar ele alınıyor.

SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN

 

Sultan Abdülmecid'in Tir-i Müjgân Kadın Efendi'den doğan oğlu Sultan II. Abdülhamid, 21 Eylül 1842'de dünyaya geldi. Farsça, Arapça ve Fransızca dersleri alan Abdülhamid, sanatçı kişiliği ağır basan ve çok okuyan bir padişahtı. İyi bir marangozdu. Yemeklerini az yer, vaktinin büyük bir kısmını devlet işlerine ayırır, daha sonra da çok zengin olan kütüphanesine çekilirdi. Maslak çiftliğinde koyun besiciliği ve maden işletmeciliği ile de uğraştı. Çok düzenli bir hayat yaşardı. Vaktini iyi kullanan dakik bir liderdi.

 

TÜRKİYE GAZETESİ / KÜLTÜR-SANATVİDEOLAR
FOTOĞRAF GALERİSİ
VAKIF TOPLANTILARI
XD CINEMA
EDEBİYAT KIRAATHANESİ
Üyeleri arasında Celâl Bayar, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Prof. Dr. Muharrem Ergin, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Ahmet Aydın Bolak, Ali Naili Erdem, Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu, Prof. Dr. Sabahattin Zaim gibi ülkemizin değerli şahsiyetlerinin yer aldığı Türk Edebiyatı Vakfı, Ahmet Kabaklı'nın girişimiyle 1978 yılında kuruldu.

KİTAPLARIMIZI SATIN ALMAK İÇİN

www.kitapyurdu.com

www.kitapyurdu.eu

www.idefix.com

Başa Dön