DUYURU

Mustafa Necati Karaer Programı, Bugün Basın Müzesi’nde Bugün (Salı) Saat 14.00’te…Cumhuriyet devri Türk şiirinin önemli isimlerinden, Hisar Grubunun güçlü şairi Mustafa Necati Karaer, bugün düzenlenen bir panelle yâd edilecek.

Basın İlan Kurumu ile Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği’nin birlikte düzenlediği “Matbuat Dünyasından Sanatkâr Çehreler” programında bu sefer, güçlü şiirlerin şairi Mustafa Necati Karaer hatırlanıyor.  Karaer, vefatının 21. yıldönümü münasebetiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde bugün (Salı) saat 14.00’ten itibaren yâd edilecek. Şair ve yazar Ahmet Özdemir, Mustafa Necati Karaer’in hayatını, sanatını, düşüncelerini ve eserlerini anlatacak. Şairin oğlu Cem Karaer ise babasıyla ilgili unutamadığı hâtıraları dile getirecek. Paneli yönetecek olan Mehmet Nuri Yardım ise, Karaer’in sanatı hakkında diğer edebiyatçıların yazdıklarından bazı bölümleri aktaracak. Programın sonunda Mustafa Necati Karaer’in eserlerinden ve fotoğraflarından meydana gelen sergi gezilebilecek. Uzun zamandan beri devam eden “Matbuat Dünyasından Sanatkâr Çehreler” programında, basın yayın organlarında yer almış olan sanatkârların hayatları, fikirleri, eserleri ve hizmetleri gündeme getiriliyor. Dergâh Yayınları’nın bütün şiirlerini neşrettiği Mustafa Necati Karaer hakkında düzenlenecek programa katılmak serbest. Basın Müzesi, Çemberlitaş semtinde, Divanyolu üzerinde, tarihî eser Çemberlitaş’ın hemen yanındadır. 

 

ŞİİRİMİZDE ÖZEL BİR YERİ VAR

Mustafa Necati Karaer 1929 yılında Kayseri’de doğdu. 15 Mart 1995 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Hisarcılar olarak bilinen edebiyat grubunun mensuplarından, Hisar dergisinin şair ve yazarlarındandır. Kayseri Etiler İlkokulu’nu bitirdikten sonra Kayseri Lisesi orta kısmından mezun oldu. Konya Askeri Lisesi’ni 1947’de bitirdi. Kara Harp Okulu’ndan ise 1949’da mezun oldu. Yurdun çeşitli yerlerinde istihkâm subayı olarak görev yaptı. 1961 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1969’da kendi isteği ile ordudan ayrılıp sivil hayata geçti. Basın İlân Kurum genel Müdürlüğü’nde memur olarak çalıştı. 1978’de aynı kurumun Genel Müdür Yardımcılığı’nı yürüttü. Sunucu Caner Karaer’in dedesidir.

 

HİSARCILAR’IN GÜÇLÜ ŞAİRİ

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının sevilen ve sayılan isimlerinden biri olarak anılan Mustafa Necati Karaer, hâfızalara yerleşmiş şiirleri ile hatırlanıyor. Yaşayan Türkçe ile millî kültürle beslenmiş, içyapısı sağlam şiirler yazan Karaer, sağlam bir dil yapısına sahiptir. 1938 yılından beri şiirler yazdı. İlk şiiri “Yurdumun Dağlarına” 1942 yılında Çınaraltı dergisinde çıktı. Şiirleri Çınaraltı, Erciyes, Bayrak, Nilüfer, Kaynak, Pınarbaşı, Doğu, Yedigün, Şadırvan, Türk Yurdu, Varlık, Türk Dili, Elif, Çağrı ve Hisar gibi sanat dergilerinde yayımlandı. 1950 yılında Garip Akımı’na karşı doğan Hisar Grubunun içinde yer aldı. Munis Faik Ozansoy, Mehmet Çınarlı, Gültekin Sâmanoğlu, İlhan Geçer gibi şairlerle Hisar dergisini çıkarmaya başladılar. Hisar 1980 yılına kadar yayımlandı. 

Mustafa Necati Karaer, şiirde bütünlük fikrine ve ahenge dikkat etmişti. Hemen her şiirinde dil, şekil, vezin ve âhenk endişesini duydu. Millî meselelerde tavrını ve duruşunu esaslı biçimde ortaya koydu. Millî veznimiz heceyi kâh eski şekiller, kâh yeni şekiller içinde vermeye çalışırken, serbest vezinle de başarıya ulaşmıştı. Ödülleri bulunan Mustafa Necati Karaer’in yayımlanmış eserleri  şunlardır:

Sevmek Varken (Hisar Yayınları, Dizgi: Gül Matbaası Baskı: Kardeş Matbaası İstanbul 1972)

Güvercin Uçurmak (Hisar Yayınları No: 27, Baha Matbaası, İstanbul 1977)

Kuşlar ve İnsanlar (Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1983)

Karacaoğlan (Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1988, Tercüman Gazetesi 1992, Dergâh Yayınları 2008)

Kerem ile Aslı (Destan, Dergâh Yayınları, İstanbul 1985)

Ses Mimarlarımızdan (Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul 1995)

Bütün Şiirleri (Dergâh Yayınevi, İstanbul 2008) 

 

Aşkın Geçgel (Sanatalemi.net)VİDEOLAR
FOTOĞRAF GALERİSİ
VAKIF TOPLANTILARI
XD CINEMA
EDEBİYAT KIRAATHANESİ
Üyeleri arasında Celâl Bayar, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Prof. Dr. Muharrem Ergin, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Ahmet Aydın Bolak, Ali Naili Erdem, Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu, Prof. Dr. Sabahattin Zaim gibi ülkemizin değerli şahsiyetlerinin yer aldığı Türk Edebiyatı Vakfı, Ahmet Kabaklı'nın girişimiyle 1978 yılında kuruldu.

KİTAPLARIMIZI SATIN ALMAK İÇİN

www.kitapyurdu.com

www.kitapyurdu.eu

www.idefix.com

Başa Dön