DUYURU

Tarih talanına ağır ceza 60.000.000 TLÇalınan 200’e yakın tarihî el yazması eser ve cilt kapağı için açılan davada sanık S.Ç., 20 milyon dolar ödemeye mahkûm edildi

 

Konya’da tarihî Yusufağa Kütüphanesi demirbaşına kayıtlı 103 el yazması ve 7 Arap harfli nadir basma eserin kaybolduğu veya çalındığı, 62 el yazması kitabın kapağının sökülüp götürüldüğü, kütüphane memuru S.Ç.’nin devir teslim işlemleri sırasında tespit edildi. Eserlerin Sadreddin Konevi hazretlerinin 1275 yılında Konya’da kurduğu kütüphaneden günümüze geldiği, içerik olarak kıymetli olanların iç kısımları başka içerikle, nadir bulunan ciltlerin de kapaklarının başka kapaklarla değiştirildiği ortaya çıktı. Açılan kamu davasında, S.Ç. hakkında 5.5 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı alacak davası açtı. Oluşturulan bilirkişi heyetince hazırlanan raporda, eserlerden bir kısmının dünyada başka benzerleri ve örnekleri olmadığı vurgulandı. Raporda, “Eserlere paha biçilemeyeceği” ön şartıyla sembolik olarak 20 milyon dolar değer biçildi. Mahkeme, sanık S.Ç’den 20 milyon doların 24 Nisan 2000 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle alınmasına hükmetti. Çalınan eserler arasında, Kutbeddin eş-Şahi’ye ait ‘Tavzihul Havi’, İbni Arabi’nin kendi el yazısıyla yazdığı ‘Kitabül Efsar’, Sadreddin Konevi’nin bizzat karşılıklı müzakere ve mukabele ettiği, ‘Miftahu-l Gaybil-Cem’ ve kendi el yazısıyla yazdığı ‘El Ahkamü’l-Kübra’ yer alıyor. 

 

TÜRKİYE GAZETESİ / KÜLTÜR-SANATVİDEOLAR
FOTOĞRAF GALERİSİ
VAKIF TOPLANTILARI
XD CINEMA
EDEBİYAT KIRAATHANESİ
Üyeleri arasında Celâl Bayar, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Prof. Dr. Muharrem Ergin, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Ahmet Aydın Bolak, Ali Naili Erdem, Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu, Prof. Dr. Sabahattin Zaim gibi ülkemizin değerli şahsiyetlerinin yer aldığı Türk Edebiyatı Vakfı, Ahmet Kabaklı'nın girişimiyle 1978 yılında kuruldu.

KİTAPLARIMIZI SATIN ALMAK İÇİN

www.kitapyurdu.com

www.kitapyurdu.eu

www.idefix.com

Başa Dön