DUYURU

ÇARŞAMBA SOHBETİ: Arşiv Uzmanı Nizamettin Oğuz, Osmanlı'da İlk Nüfus Sayımı başlıklı bir konuşma yapacak...Türk Edebiyatı Vakfı’nın bu haftaki Çarşamba Sohbeti’nde, Arşiv Uzmanı Nizamettin Oğuz, Osmanlı’da İlk Nüfus Sayımı başlıklı bir konuşma yapacak. 

 

Nizamettin Oğuz Kimdir?

1955 yılında Trabzon-Çaykara’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsili Trabzon ve İstanbul’da, iktisat lisans eğitimini ise İstanbul-Eskişehir’de tamamladı.

Uzun süre İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda memur ve yönetici olarak çalıştı. 

Daha sonra Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde muhtelif kademelerde arşiv uzmanı ve yönetici olarak görev yaptı. Osmanlı Arşivi Otomasyon Projesi Analiz ve Fizibilite Raporunun Hazırlanması, Osmanlı Dönemi Arşiv Malzemesinin Sayısal Ortama Aktarılması Projesi: Mikrofilm ve Sayısallaştırma, Osmanlı Arşivi Bilişim Ağı Projesi, Osmanlı Arşivi Santral Projesi, Osmanlı Arşiv Yönetim Sistemi (veritabanı ve yazılımların hazırlanması), Süleymaniye Kütüphanesi’nde Bulunan Yazmaların Dijitalleştirilmesi ve Otomasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC ) Şeriye Sicilleri Defterlerinin Transkripsiyonu ve Dijitalleştirilmesi Projesi başta olmak üzere pek çok projenin gerçekleştirilmesine katkıda bulundu.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden emekli olduktan sonra HİTAS - Ortopedi İlkyardım ve Sağlık Ürünleri Ltd. Şti. Fabrika Müdürü olarak çalıştı.

“İsmet Binark Armağanı” ve “Arşiv Emektarlarına Armağan” kitaplarının yayımlanmasını gerçekleştirdi.

Uluslararası Arşiv Konseyi başta olmak üzere birçok arşiv kurum ve kuruluşunun üyesidir.

Yurt içi ve yurt dışı sayısız bildiri sundu, arşivcilik konusunda çok sayıda makale yayınladı, konferanslar verdi. Hâlen bu tür çalışmalarını sürdürüyor.

 

Giriş serbesttir.

Başlama saati. 17.00VİDEOLAR
FOTOĞRAF GALERİSİ
VAKIF TOPLANTILARI
XD CINEMA
EDEBİYAT KIRAATHANESİ
Üyeleri arasında Celâl Bayar, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Prof. Dr. Muharrem Ergin, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Ahmet Aydın Bolak, Ali Naili Erdem, Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu, Prof. Dr. Sabahattin Zaim gibi ülkemizin değerli şahsiyetlerinin yer aldığı Türk Edebiyatı Vakfı, Ahmet Kabaklı'nın girişimiyle 1978 yılında kuruldu.

KİTAPLARIMIZI SATIN ALMAK İÇİN

www.kitapyurdu.com

www.kitapyurdu.eu

www.idefix.com

Başa Dön