DUYURU

Kültürde büyük dönüşümBaşbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara Palas’ta düzenlenen Sürdürülebilir Kültürel Kalkınma Programı Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada sanat ve sanatçının önemine işaret ederek “Bir sanatçıyla bir araya gelen devlet adamının aslında ulaşmak istediği temel hedef o sanatçının gözüyle siyaseti estetikleştirme çabasıdır. Toplumları diğer toplumlardan ayıran en temel vasıf bu estetiğin bir siyaset yöntemi olarak, toplumsal hayat tarzı olarak hayata yansıtılmasıdır” dedi.

 

Davutoğlu, “64. hükümet olarak Kültürel Eylem Planı’nı programımızın içine dahil ettik, sizin de fikirlerinizi almak istiyoruz. Sizin estetik gözünüzün siyasete yansımasına ihtiyacımız var. Geliniz birlikte hayatımızı daha da güzelleştirelim. Birlikte, toplumsal gerginlikleri sona erdirelim. Sanatı karşılıklı empati yapmamızı temin edecek önemli bir araç olarak görmek durumundayız” şeklinde konuştu. 

TOPLUMA ÜMİT IŞIĞI OLUN 

 Hazreti Mevlana’nın en güzel beyitlerini Anadolu’nun istilada olduğu dönemde yazdığını anlatan Davutoğlu, “Bizim devlet olarak en önemli görevimiz toplumun muhabbetini yaygınlaştırmamızdır. Sizden de en büyük beklentimiz, ola ki siyasi alanda birileri kriz çıkarma çabası içindeyse sanatçılarımızın toplumun birbirlerine olan bağlılığı teşvik edecek ürünler ortaya koymalarıdır. Aksi takdirde sanat, kutuplaştırıcı araç olarak görülmeye başlanırsa ideolojilerin yansıtıldığı araç olarak görülmeye başlanırsa özünü kaybeder. Son yıllarda bazı yaşadığımız gerilimlerde bunun izlerini görmek aslında hüzün verdi. Sizlerden en büyük ricam, toplumun krize yöneldiği zannedildiği anlarda sizin ümit ışığı olmanız, sizin muhabbet dilini yaygınlaştırmanız, sizin estetik boyutuyla topluma güzeli anlatmanız” ifadelerini kullandı.

SİZE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Siyasi ve ekonomik istikrarını kültürel zenginliğiyle eşgüdümlü hale getiremeyen ülkelerin başarılı olma imkânının olmadığını belirten Davutoğlu, “Değerlerimizin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında sanat ve eğitim camiamıza büyük sorumluluk düşmektedir. Sizlerin de bu konuda oldukça hassas olduğunuzu görmek bu konuda bizi memnun etmektedir” dedi. 

 

İŞTE KÜLTÜREL EYLEM PLANI’NIN DETAYLARI

 

 Başbakan Davutoğlu, detaylarını açıkladığı Kültürel Kalkınma Eylem Planı’nın  8 ana stratejiden oluştuğunu ve 8 başlığın altında 32 eylemin yer aldığını ifade etti. 

∂ Şehrin tarihî dokusunun ihyası başlığı altında, insan merkezli kültür odaklı şehir yenileme ve koruma programı başlatılacak. Şehrin kültür yönetim planı çıkarılacak. Türkiye, kültür şehirleri programı başlatılacak. 

∂ Uluslararası simge olacak büyüklükte ve içerikte Ankara’da  Anadolu Kültür Külliyesi, İstanbul’da  İstanbul Kültür Külliyesi yapılacak. Müzeciliğin teşviki için gerekli düzenlemeler gerçekleştirilecek ve 2016 yılında 18 yeni müze açılacak. Rami Kütüphanesi Projesi hayata geçirilecek. 

∂ Yaşayan kütüphaneler projesi kapsamında mevcut kütüphanelere yeni fonksiyonlar kazandırılacak ve Dijital Kültür Arşivi oluşturulacak. Kültür Kart Projesi hayata geçirilecek. 81 ilde tiyatro ve diğer sahne sanatlarına destek verilecek. Şehir kütüphanesi 30 büyükşehirde 1 milyon kitap kapasiteli kütüphaneler kurulacak. Şehir ve kültür konuları ilköğretim müfredatı kapsamında ders programına eklenmesi sağlanacak. 

∂ Restorasyon teknikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulacak. Milli tarihin yapı taşlarını ihya etmek için Aziz Mekânlar Projesi hayata geçirilecek. 

∂ GENÇDES programı hayata geçirilecek, gençlerin kısa film, ilk film, kitap dergi ve benzeri sanatsal faaliyetleri ile sportif faaliyetlerine, proje temelli karşılıksız destek verilerek kültürel yaşama katılımları sağlanacak. 

∂ Kültür sponsorluğu sisteminin geliştirilmesi; Kültür Sponsorluğu Ödülü verilecek. Kültür ve Sanat Sponsorluğu Eylem ve Destekler ile ilgili yasal düzenlemeler yapılacak.  Bin 200 genç 6 ay süreyle istihdam edilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda 600 kişilik yeni kadro açılacak. 

∂ Kültür ve sanat alanındaki beşeri analizlerin yapılarak, kültürel istihdamın planlanması için yeni bir program hazırlanacak. Emekliliği gelmiş olan sanatçılar, geriye dönük borçlandırılarak sanatçıya vefa projesi kapsamında bu kişilerin emekli olmaları kolaylaştırılacak. 

∂ Kültür alanında yeniden yapılanma başlatılacak.  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu gibi  bazı  kanun maddelerinde  yasal düzenleme ve değişiklikler yapılacak.

 

TÜRKİYE GAZETESİ / KÜLTÜR-SANATVİDEOLAR
FOTOĞRAF GALERİSİ
VAKIF TOPLANTILARI
XD CINEMA
EDEBİYAT KIRAATHANESİ
Üyeleri arasında Celâl Bayar, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Prof. Dr. Muharrem Ergin, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Ahmet Aydın Bolak, Ali Naili Erdem, Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu, Prof. Dr. Sabahattin Zaim gibi ülkemizin değerli şahsiyetlerinin yer aldığı Türk Edebiyatı Vakfı, Ahmet Kabaklı'nın girişimiyle 1978 yılında kuruldu.

KİTAPLARIMIZI SATIN ALMAK İÇİN

www.kitapyurdu.com

www.kitapyurdu.eu

www.idefix.com

Başa Dön