DUYURU

Yunus Emre’nin şifreleri- Yunus Emre hakkında bir menkıbe kitabı yayımladınız? Bunu konuşacağız ama önce şunu sorayım. Yunus hakkında yeterince bilgi kaynağı var mı?

 

Yunus Emre hakkında tarihi malumat çok az. Toplasak iki üç sayfalık bilgiyi geçmez. Fazla da olsa bir şey değişmez. Zira bunlarda zahiri bir hayatı anlatılır. Önemli olan bu hayatın arka planıdır. Bunu öğrenmek için ortada iki önemli kaynak var. Bunlardan bir şiirlerinin toplandığı divanı. Diğeri de hakkında anlatılan menkıbeler. Bugün Yunus Emre hakkında ne biliyorsak bunları işte bu iki önemli kaynağa borçluyuz.

 

- Buradan kitabınıza gelelim. Söylence yahut menkıbe nasıl ‘sahih” metin olabiliyor?

 

Menkıbeler, bir şahsiyet hakkında halkın oluşturduğu sözlü metinlerdir. Bu sebeple halkın o şahsiyeti nasıl gördüğünü, değerlendirdiğini anlatırlar. Yunus menkıbeleri de halkın gözünde ve gönlünde olan Yunus Emre’nin bir tür sivil biyografisidir. Önemi de budur. Zira Yunus, sufi bir şahsiyettir. Tarihsel belgeler onun zahiri hakikatini anlatır. Oysa bir sufinin asıl olan yanı Batıni hakikatidir. Bize bunu menkıbeler verir. Bu bakımdan akademik mantık bunları yazılı belge-bilgi değerinde görmediği için pek ciddiye almaz. Ama biz alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bunlar uydurma metinler değil halkın Yunus’a dair gözlem, bilgi ve algısına göre oluşturulmuş metinlerdir.

 

- Menkıbeleri nerden nasıl derlediniz?

 

Kitaptaki menkıbeler konu ile ilgili başta Bektaşi velayetnamesi olmak üzere tasavvuf literatüründe yer alan diğer kaynaklardan derlendi. Bunun dışında Yunus’un makamının olduğu yerlerde sözlü kültürde anlatılan metinler de eklendi. Bunları belli bir sıraya göre anlatınca ortaya dervişlik hayatının her safhası bilinen bir Yunus hikâyesi çıktı.

 

Kişisel gelişim tasavvuftan geçer

 

- Menkıbeleri okumak bugün bize ne kazandırır?

 

Menkıbeler, Yunus’un dervişlik serüveninin safha safha hikayesidir. Bunları bilirsek onun hikayesine ortak olur ve kamil bir insan olma yolunda nasıl yürüneceğinin şifrelerini öğrenmiş oluruz. Mesela dağdan düzgün odun getirme hikayesi onun inziva halinde kendi içine dönerek nefsi eğriliklerini düzeltme mesajı verir bize. Modern algı, mutlu ve başarılı olmanın yollarını bize ‘kişisel gelişim’ aldatmacasıyla vermeye çalışıyor. Kişisel gelişimin asıl şifreleri ise tasavvuftadır. Hamlıktan olgunluğa geçme hikayesinin hem kişisel hem de toplumsal gelişim anlamında asıl gerçekliğini menkıbelerde görebiliriz.

 

Derviş adayı için en iyi rol model

 

- Anadolu’da Yunus menkıbeleri geleneği devam ediyor mu?

 

Menkıbeler, yaşlı nesilde hâlâ anlatılan hikayeler. Genç nesiller ise onları roman tarzı eserlerde ve filmlerde görüyor. Zira Yunus romanları ve filmleri bu metinler üzerine kurgulanmış eserlerdir. Yine tasavvuf çevrelerinde bunlar anlatılmaya devam ediyor. Zira bir derviş adayı için Yunus’dan daha iyi bir rol-model düşünülemez.

 

- O zaman bu metinler, izaha muhtaç, öyle mi?

 

Evet, bunlar sembolik metinlerdir. Zahiriyle de güzeldir ama asıl mana içindedir. Bu yüzden biz hem çeşitli yazarlarca yapılan yorumları aldık hem de kendi yorumlarımız ekledik. Söz yerindeyse manayı örten perdeyi kaldırmaya çalıştık. Kitabımızın asıl özelliği buradadır.

 

STAR GAZETESİ / SANATVİDEOLAR
FOTOĞRAF GALERİSİ
VAKIF TOPLANTILARI
XD CINEMA
EDEBİYAT KIRAATHANESİ
Üyeleri arasında Celâl Bayar, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Prof. Dr. Muharrem Ergin, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Ahmet Aydın Bolak, Ali Naili Erdem, Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu, Prof. Dr. Sabahattin Zaim gibi ülkemizin değerli şahsiyetlerinin yer aldığı Türk Edebiyatı Vakfı, Ahmet Kabaklı'nın girişimiyle 1978 yılında kuruldu.

KİTAPLARIMIZI SATIN ALMAK İÇİN

www.kitapyurdu.com

www.kitapyurdu.eu

www.idefix.com

Başa Dön