DUYURU

Ömrü yazmakla geçti...İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük âlimlerden Muhammed bin Muhammed, diğer ismiyle İmam-ı Gazali, 1058’te İran’ın Tûs şehrinin Gazal kasabasında hayata gözlerini açtı.

 

İlme saygısı çok olan babasının bıraktığı mirasla Nişabur Nizamiye Medresesinde tahsil gördü. Zamanının en büyük hocalarından fennî ve dinî ilimler okudu. Çok büyük bir mütefekkir olarak yetişti. Sonra Nizamiye Medresesinin rektörlük vazifesini üstlendi. Hem “Ehl-i sünnet” denilen orta yoldan ayrılan marjinal gruplarla ilmî mücadele etti, hem de felsefecilerin bazı görüşlerini çürüttü. Üç yüz binden fazla hadîs-i şerîfi ezbere bilen ve “Hüccetü’l-İslam” adıyla meşhur olan İmam-ı Gazali “İhyâu Ulûmiddîn”, “Kimyâ-ı Saâdet” gibi eşsiz kitaplar kaleme aldı. Öyle çok yazdı ki bütün ömrü eserlerine bölününce, günde yirmi sayfa kaleme aldığı ortaya çıktı. Batılıların da çok iyi tanıdığı bir isim olan Gazali, bir sabah yüzünü kıbleye çevirdikten sonra vefat etti. Ruhunu teslim ettiğinde tarihler 18 Aralık 1111’i gösteriyordu.

 

TÜRKİYE GAZETESİ / KÜLTÜR-SANATVİDEOLAR
FOTOĞRAF GALERİSİ
VAKIF TOPLANTILARI
XD CINEMA
EDEBİYAT KIRAATHANESİ
Üyeleri arasında Celâl Bayar, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Prof. Dr. Muharrem Ergin, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Ahmet Aydın Bolak, Ali Naili Erdem, Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu, Prof. Dr. Sabahattin Zaim gibi ülkemizin değerli şahsiyetlerinin yer aldığı Türk Edebiyatı Vakfı, Ahmet Kabaklı'nın girişimiyle 1978 yılında kuruldu.

KİTAPLARIMIZI SATIN ALMAK İÇİN

www.kitapyurdu.com

www.kitapyurdu.eu

www.idefix.com

Başa Dön