DUYURU

Önce istibdat, sonra istimdatMeşhur Osmanlı son devir şairi Süleyman Nazif, 1869 senesinde Diyarbakır’da şair Said Paşa’nın oğlu olarak hayata gözlerini açtı.

 

Çeşitli mekteplerde tahsil gördü, ardından babasından da ders aldı. Önce Diyarbakır’da kâtiplik yaptı,  sonra Vilayet gazetesinde yazarlık vazifesi üstlendi. Memurlukta takdir kazanınca yolu İstanbul’a düştü. Fakat burada yazarlık yaparken “İstibdat var” diyerek Sultan Abdülhamid’e muhalefet etmeye başladı. Sonrasında Paris’e kaçtı. II. Meşrutiyet’ten sonra yurda dönen Süleyman Nazif, bir ara yeni Tasvir-i Efkâr gazetesini çıkardı. Küçük yaşından itibaren Namık Kemal’in tesirinde kalan Nazif, sosyal muhtevalı şiirler kaleme aldı. İstanbul işgal edildikten sonra sert yazılar kaleme alınca İngilizler tarafından Malta’ya sürüldü.1922’lerde yurda dönen Süleyman Nazif, memleketin akıbeti üzerine Sultan Abdulhamid’den özür mahiyetinde “İşte geldik senden istimdada biz...” diye şiir yazdı. Ömrünün son yıllarında zatürreye yakalanan Süleyman Nazif, 4 Ocak 1927’de hayata gözlerini yumdu.

 

TÜRKİYE GAZETESİ - KÜLTÜR-SANATVİDEOLAR
FOTOĞRAF GALERİSİ
VAKIF TOPLANTILARI
XD CINEMA
EDEBİYAT KIRAATHANESİ
Üyeleri arasında Celâl Bayar, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Prof. Dr. Muharrem Ergin, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Ahmet Aydın Bolak, Ali Naili Erdem, Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu, Prof. Dr. Sabahattin Zaim gibi ülkemizin değerli şahsiyetlerinin yer aldığı Türk Edebiyatı Vakfı, Ahmet Kabaklı'nın girişimiyle 1978 yılında kuruldu.

KİTAPLARIMIZI SATIN ALMAK İÇİN

www.kitapyurdu.com

www.kitapyurdu.eu

www.idefix.com

Başa Dön