DUYURU

Kültüre ayrılan bütçe iki kat artmalıKültür ve Turizm Bakanlığınca, 28 yıl aradan sonra gerçekleştirilen 3. Milli Kültür Şurası’nın sonuç raporu yayınlandı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 3-5 Mart’ta gerçekleştirilen şuranın sonuç raporuna bakanlığın internet sitesinde yer verildi. Şura komisyonlarının özet raporlarının bulunduğu sonuç raporunda, kültür ve sanat hayatına ilişkin öneriler yer aldı.Buna göre, Kültür Politikaları Komisyonunca, bakanlığın yeniden yapılandırılması, Milli Kültür Strateji Belgesi hazırlanması, genel bütçe içinde kültüre ayrılan payın en az iki katına çıkarılması, kentlerin genel estetiğinin korunmasına yönelik çalışmalarda bakanlığın söz sahibi olması önerildi.

 

- Kültür Diplomasisi Komisyonu tarafından ise Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ülkeleriyle ikili iş birliklerin tesis edilmesi, arşiv ve tarihi belge paylaşılması önerisinde bulunuldu.

 

Daha çok tanıtım gerekli

 

Kültür Ekonomisi Komisyonu ise kültür ve sanat niteliği bulunan ürünlerin ihracatının kamu tarafından teşvik edilmesini, kültür ekonomisinin canlandırılmasında Türkiye’nin iyi ilişkide olduğu çevre bölgelerden dünyadaki yaratıcı ekonominin yüzde 50’den fazlasına sahip Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’yı içeren merkeze doğru bir yol haritasının belirlenmesini teklif etti.

 

- Sahne Sanatları Komisyonunca sahne sanatları repertuvarlarında yerli ve yabancı eser dengesinin milli değerler gözetilerek sağlanması, ödenekli tiyatroların tıpkı özel tiyatrolar gibi daha özgür ve etkin olabilmesi için özerkleşmesi, bürokrasiden kurtulması ve devletin amir değil hami konumuyla var olması önerildi.

 

Dizi süreleri azaltılsIn

 

Sinema, Radyo ve Televizyon Komisyonu, şu tekliflerde bulundu: “Ortak kültürel hafızaya sahip ülkelerin de dahil olduğu İstanbul merkezli bir ‘sinema fonu’  kurulmalı. Dizilerin süreleri insani çalışma şartlarına uygun olarak kısaltılmalı. kültür ürünlerinin üretimi ve tüketiminden KDV ve stopaj kaldırılmalı.

 

- Müzik Komisyonu, daha çok telif haklarına yönelik ihtiyaçlara vurgu yaptı. Korsan ile mücadele için alınması gereken önlemler sıralandı. Görsel Sanatlar Komisyonunca sanat ve kültür alanında yayın yapan bir televizyonun kurulması, eser sahteciliğine karşı sertifikalandırma çalışmalarının yapılması önerildi.

 

- Medya Komisyonunca sosyal medyanın kendiliğinden oluşturduğu iletişim biçiminin yeni bir üslupla tedavüle sokulması yönünde çalışılması, Şehir ve Kültür Komisyonu tarafından da her kentte “Şehir Araştırma Merkezleri” açılması önerildi. Dikey mimarinin komşuluk ilişkilerini zedelediği, mahalle kültürünü erozyona uğrattığı uyarıları dile getirildi.

 

Ranta dur denilmeli

 

Mimarlık ve Kültür Komisyonu, şu önerilerde bulundu: Kentsel arazilerin spekülatif değer artışları kayıt altına alınmalı, sosyal dokunun dikkate alınıp artık kullanıcıya rağmen planlamalar yapılmamalı, camilerin özgün ve özel tasarımları olmasına devlet zemin hazırlamalı.  Komisyondan gelen ilginç bir öneri de üniversitelerde yeni mimarlık bölümlerinin açılmaması, bunun yerine mimarlık eğitiminin kalitesinin yükseltilerek eğitim süresinin 5 yıla çıkarılması yönündeyedi.

 

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, rapor ile ilgili olarak, “3. Milli Kültür Şurası önümüze son derece ufuk açıcı bir yol haritası koymuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu haritayı özenle takip edeceğiz” dedi. 

 

 

STAR GAZETESİ / KÜLTÜR-SANATVİDEOLAR
FOTOĞRAF GALERİSİ
VAKIF TOPLANTILARI
XD CINEMA
EDEBİYAT KIRAATHANESİ
Üyeleri arasında Celâl Bayar, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Prof. Dr. Muharrem Ergin, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Ahmet Aydın Bolak, Ali Naili Erdem, Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu, Prof. Dr. Sabahattin Zaim gibi ülkemizin değerli şahsiyetlerinin yer aldığı Türk Edebiyatı Vakfı, Ahmet Kabaklı'nın girişimiyle 1978 yılında kuruldu.

KİTAPLARIMIZI SATIN ALMAK İÇİN

www.kitapyurdu.com

www.kitapyurdu.eu

www.idefix.com

Başa Dön