TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALAR DERGİSİ


TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

 

 

Emel Aras   

 

BİR ARINMA BİÇİMİ OLARAK KENDİ ESERİNİ YOK ETMEK: "MAİ VE SİYAH" VE "USTA İLE MARGARİTA" 

 

Sayı  17 , s. 1-19 KENDİ İŞLERİNE KATHARSIS YOLUNA BİÇİMDE: "MAİ VE SİYAH" VE "MASTER VE MARGARİTA" 

 

 

 

 

 

Selçuk Atay   

 

METAFORDAN ÜSLÜBA YALNIZ BİR ROMAN: AYNADAKİ YALAN 

 

Sayı  17 , s. 20-31 METHAPÖRÜN İSTENENİNE YOL YAPIMI: AYNADAKİ YALAN 

 

 

 

 

 

Yunus Balcı   

 

TANPINAR ROMANCILIĞINDA TRAJİK İRONİ 

 

Sayı  17 , s. 32-39 TANPINAR'IN YENİLİKÇILIĞI ÜZERİNE TRAJİK DONANIM 

 

 

 

 

 

Sinan Bakır   

 

MODERN TÜRK ŞİİRİNDE ANLATIMCI TEKNİK 

 

Sayı  17 , s. Modern Türk Şiirinde 40-64 Anlatım Tekniği 

 

 

 

 

 

Pınar Dağ   

 

YER DEMİR GÖK BAKIR VE ÖLMEZ OTU ROMANLARINDAKİ MİTİK ÖGELERİ KAHRAMANIN YOLCULUĞU BAĞLAMINDA OKUMA DENEMESİ 

 

Sayı  17 , s. 65-87 YENİDEN DEMİRCİ BÖLGESİ COPPER SKY VE UNDYİNG GRASS'TA KAHRAMANIN GÜZERGAHI İÇİNDE MİT TARAFINDAN OKUMA ÇALIŞMASI 

 

 

 

 

 

Ahmet Evis   

 

LUCIEN GOLDMANN'IN EDEBİYAT / ROMAN SOSYOLOJİSİ ANLAYIŞI BAĞLAMINDA MATMAZEL NORALİYA'NIN KOLTUĞU ROMANININ İNCELENMESİ 

 

Sayı  17 , s. 88-104 MATEMZEL NORALİYA'NIN KOLTUĞU'NUN LUCIEN GOLDMANN'IN LİTERATİZASYONU / SONRASI SOSYOLOJİSİNİN BAĞLAMINDA ANALİZİ

 

 

 

 

 

Cafer Garper   

 

RUBAİ BAĞLAMINDA ŞİİR VE FELSEFE 

 

Sayı  17 , s. 105-116 RUBAİ İÇERİĞİNDEKİ ŞİİR VE FELSEFE 

 

 

 

 

 

Bilgin Güngör   

 

MURAT KOÇ'UN HEY ŞEY BANA KARŞI ROMANINA GENEL BİR BAKIŞ 

 

Sayı  17 , s. 117-131 MURAT KOÇ'UN YENİDEN YAPILAN YENİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ ŞEY BANA KARŞI 

 

 

 

 

 

Emine Candan İri   

 

VASIF ÖNGÖREN'İN ASİYE NASIL KURTULUR OYUNU ÜZERİNE EPİK TİYATRO BAĞLAMINDA BİR İNCELEME 

 

Sayı  17 , s. 132-150 

 

 

 

 

 

Betül Hastaoğlu Özbek   

 

NAMIK KEMAL'İN ROMANLARINDA ROMANTİK DOĞA ALGISI 

 

Sayı  17 , s. 151-163 Namık Kemal Romanlarında Romantik Doğa Algı

 

 

 

 

 

Ahmet SARIGÜL   

 

SOSYAL DEĞİŞİMLER KUŞAĞINDA DEĞİŞMEYENLER GERÇEĞİ VE AYTMATOV ESTETİĞİ-1 

 

Sayı  17 , s. 164-184 AYTMATOV'DA SOSYAL DEĞİŞİKLİKLERDE GERÇEKTEN GELİR ve GERÇEKTEN 1 

 

 

 

 

 

Cafer Şen   

 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNDE AŞKIN HALLERİ / GÖRENGÜSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

Sayı  17 , s. 185-206 CUMHURİYET DÖNEMİNDEKİ ŞEHİRDE FENOMENOLOJİ / SEVGİNİN GÖRÜNÜŞÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

 

 

 

 

Ebru Vural Arslan   

 

YAŞAR KEMAL'İN ORTADİREKİ ADLI ROMANINDA KOZMİK AĞAÇ İMGESİ: ZİYARET CEVİZİ 

 

Sayı  17 , s. 207-215 YASAR KEMAL'İN DÜZENİZDEN RÜZGARIN ADIYLA KONUSUNDA KOSMIK AĞACININ SEMBOLÜ: Kutsal Topaç Tarımı 

 

 

 

 

 

İbrahim Şahin   

 

AHMET HAMDİ TANPINAR'IN "SUAD'IN MEKTUBU" BAŞLIKLI MÜSVEDDELERİ 

 

Sayı  17 , s. 216-308 

 

 

 

 

 

Sinan Bakır   

 

Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PEYAM-I EDEBİ'DE EDEBİ TENKİT 

 

Sayı  17 , s. 309-311 Peyam-ı Edebi'de Edebi Tenkit 

VİDEOLAR
FOTOĞRAF GALERİSİ
VAKIF TOPLANTILARI
XD CINEMA
EDEBİYAT KIRAATHANESİ
Üyeleri arasında Celâl Bayar, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Prof. Dr. Muharrem Ergin, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Ahmet Aydın Bolak, Ali Naili Erdem, Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu, Prof. Dr. Sabahattin Zaim gibi ülkemizin değerli şahsiyetlerinin yer aldığı Türk Edebiyatı Vakfı, Ahmet Kabaklı'nın girişimiyle 1978 yılında kuruldu.

KİTAPLARIMIZI SATIN ALMAK İÇİN

www.kitapyurdu.com

www.kitapyurdu.eu

www.idefix.com

Başa Dön